Strategija digitalne komunikacije
Strategija oglašavanja na društvenim mrežama
Digitalna medijska strategija
Performance strategija i marketing
Razvoj kreativnih kampanja baziranih sa internet tehnologijama
Kreativna upotreba AR i VR tehnologija
Kreiranje sadržaja za društvene mreže
Promovisanje sadržaja na društvenim mrežama
Community managment
Analiza nastupa na društvenim mrežama i optimizacija
Influence marketing
Native advertising
E-mail marketing
Web design
Google, Twitter, Instagram, Youtube i Facebook ads
Content marketing
Razvoj i dizajn veb-sajtova
Dizajn i izrada landing stranica
Dizajn i kreiranje njuzletera
Dizajn i izrada HTML banera
Dizajn i razvoj veb aplikacija
Dizajn i razvoj mobilnih aplikacija
UX i UI
Analiza veb-sajtova i optimizacija
Održavanje veb-sajtova
CRM
Razvoj CMS rešenja
Digitalno medijsko planiranje i kupovina oglasnog prostora
Medijska analiza i optimizacija budžeta
Display oglašavanje
Programmatic
Onsite i offsite SEO
SEM/PPC
Analiza sadržaja i optimizacija
Napredna Google analitika
Izrada dashboard-a i automatizovano izveštavanje
Dinamičko oglašavanje
Conversion rate optimizacija
E-commerce
Strategija digitalne komunikacije
Strategija oglašavanja na društvenim mrežama
Digitalna medijska strategija
Performance strategija i marketing
Razvoj kreativnih kampanja baziranih sa internet tehnologijama
Kreativna upotreba AR i VR tehnologija
Kreiranje sadržaja za društvene mreže
Promovisanje sadržaja na društvenim mrežama
Community managment
Analiza nastupa na društvenim mrežama i optimizacija
Influence marketing
Native advertising
E-mail marketing
Web design
Google, Twitter, Instagram, Youtube i Facebook ads
Content marketing
Razvoj i dizajn veb-sajtova
Dizajn i izrada landing stranica
Dizajn i kreiranje njuzletera
Dizajn i izrada HTML banera
Dizajn i razvoj veb aplikacija
Dizajn i razvoj mobilnih aplikacija
UX i UI
Analiza veb-sajtova i optimizacija
Održavanje veb-sajtova
CRM
Razvoj CMS rešenja
Digitalno medijsko planiranje i kupovina oglasnog prostora
Medijska analiza i optimizacija budžeta
Display oglašavanje
Programmatic
Onsite i offsite SEO
SEM/PPC
Analiza sadržaja i optimizacija
Napredna Google analitika
Izrada dashboard-a i automatizovano izveštavanje
Dinamičko oglašavanje
Conversion rate optimizacija
E-commerce