Izvor znanja, trendova i

dešavanja iz oblasti naše ekspertize


Ovo je 13 najmoćnijih reči u advertajzingu!

Ovo je 13 najmoćnijih reči u advertajzingu!

Ovo je 13 najmoćnijih reči u advertajzingu! Advertajzing je večna potraga za odgovorom na dva jednostavna pitanja:
1) o čemu kupac razmišlja kada kupuje neki proizvod, i
2) kako prodavac može na tu odluku da utiče?

Drive / 12. aprila 2017.
Web summit  Lisabon 2016. – iz ugla digitalnog marketara

Web summit Lisabon 2016. – iz ugla digitalnog marketara

Potencijal live videa, da li adblocking može pozitivno uticati na adverjatezere, izazovi u oglašavanju aplikacija kao i činjenica da je proizvod sam po sebi najpopularniji medij, su teme koje su privukle najveću pažnju marketara.

Drive / 28. novembra 2016.